Ndingumntu! Ndizama ukwenza ngathi ikhona into endiyaziyo.

Ndingumfundi kwidjunivesithi yaseKapa. Le yi-blog yam. Ndibhala iingcinga zam ngamaphepha endiwafundayo, iincwadi endizifundayo kunye nezinye izinto endicinga ukuba zibalulekile.

Tweet okanye ndilandele apha @nqongeveg ukuba ikhona into oyifunayo kum.