Noob Academic

Recent Posts

 • July 27, 2016

  Review : Modern Romance

  We have two selves: a real-world self and a phone self, and the nonsense our phone selves do can make our real-world selves look like idiots. Our real-world selves and our phone selves go hand in hand. Act like a dummy with your phone self and s...

 • July 27, 2016

  NLG Evaluation

  Kwizifundo ze machine learning kukho iindlela ezimbini zokufunda okanye ukwenza umsebenzi ngee-agents. Eyokuqala yi-competition, enye yi-cooperation. Kwi-science sifunda ngokusebenzisana - umsebenzi womntu uxhomekeke kumsebenzi wonye umntu kodwa a...

 • June 23, 2016

  Ukwabelana, i-corpus yesiZulu

  Ngalentsasa yanamhlanje sizokufunda umsebenzi ka Spiegler, Van der Spuy kunye no-Flach. Aba babhali bhakhe i-corpus yesiZulu, ebayithiye ngokuba nguKwabelana. Ababhali bathi isiZulu lelona lwimi linabantu abaninzi emZantsi Afrika. Bathi siyalingan...

 • June 22, 2016

  Surface realization kwi Forecast Generator (FOG)

  Ingaba i-surface realization isebenza njani kwi-FOG? Ndizive ndizibuza le ntongenxa loyoyiko lokuba mhlawumbi ikhona into endiphosileyo ngenxa yongayifumanila ncwadi ka-Reiter no-Dale. Ndibuyele kumsebenzi ka E. Goldberg, R. Kittredge kunyeno N. D...

 • June 12, 2016

  Review : The Quiet Violence of Dreams

  You don’t understand everything. There are forces at work that you couldn’t possibly imagine. You still have a lot to learn. Don’t judge so quickly, especially when all the evidence seems to confirm your suspicions. That is when life is at it’s ...